Barentsklinikken

– et senter for lipødem kirurgi

Noen av grunnene til å bli operert hos oss

Klinikken er designet for dette
Klinikken ble etablert nettopp for å ta seg av denne pasientgruppen og alt er designet for et mest mulig strømlinjeformet perioperativt forløp.

Lang erfaring, stor kompetanse
Vi var tidlig ute med operasjon av lipødem og har derfor lengst erfaring og har opparbeidet oss en betydelig kompetanse på dette området.

Sykehus standard
Barentsklinikken har sykehus standard på både operasjonsstuer, ventilasjon, utstyr, overvåkning og personal. Vi har alltid 2 operasjonssykepleiere med på operasjonene og benytter kun spesialsykepleiere. Anestesien utføres i henhold til «Norsk standard for anestesi» med en anestesisykepleier og en anestesilege.

Tverrfaglig team
Vi har et tverrfaglig team som diskuterer beste løsning hvis der er spesielle utfordringer. Teamet består av plastikkirurger, anestesilege, karkirurg og generell kirurg.

Velg mellom 3 anestesiformer
Hos oss kan du velge mellom 3 anestesiformer: Spinal anestesi, narkose eller lokalanestesi. Alle metodene har fordeler og ulemper. Pasientens øvrige sykdommer og personlige preferanser vil være avgjørende for hvilken metode som velges. Vi gir råd, du tar den endelige avgjørelsen.

Overnatting
Alle lipødem pasienter overnatter på klinikken minimum en natt med overvåkning og pleie av sykepleier. Dette har pasientene satt stor pris på. Det er store operasjoner med omfattende sårflater og betydelig behov for hjelp og omsorg den første tiden. Vi ville vært ukomfortable med å sende pasientene rett hjem samme dagen.

En positiv tilleggseffekt er det sosiale aspektet ved at flere som har lipødem er sammen over litt tid og kan diskutere felles utfordringer og gi råd til hverandre. Mange har fått venner for livet under oppholdet på klinikken og holder tett kontakt etter at de har kommet hjem.

Det fører også til at vi som klinikk får mange innspill om mulige forbedringer. Tilbakemeldinger fra pasientene er en av de viktigste informasjonskildene for oss og når pasientene er her i litt lenger tid, blir de varm i trøya og begynner å komme med ideer og gode råd.

Vitenskapelig forankring
Vi holder oss løpende oppdatert om nyvinninger innen lipødem behandling og følger årvåkent med på hva som kommer av vitenskapelige rapporter, webinarer osv. Denne kunnskapen utnytter vi i vårt kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg har vi startet egen forskning med tanke på optimalisering av kirurgien og alle andre faktorer som kan påvirke hvor vellykket behandlingen blir.

Oppfølging etter operasjonen
Vi følger deg nøye opp etter operasjonen. En av legene ringer deg dagen etter at du har kommet hjem og etter en uke. Dette gjør vi for å fange opp eventuelle problemer helt i startfasen og for å kunne gi råd og veiledning. Det gir deg også mulighet til å stille spørsmål om ting du måtte lure på. Ellers har vi åpen linje som du kan ringe når som helst kl 08.00 til 22.00. Postoperativ kontroll har vi etter 2 eller 3 måneder, avhengig av hvilket område som er operert. Denne kontrollen gjøres oftest i form av en video konsultasjon.

Det er enkelt å reise hit
Reisen fra Gardermoen tar akkurat 2 timer. Det går 3 direkte fly hver hverdag. Vi bestiller og betaler billetten t/r Gardermoen-Kirkenes og vi henter deg på flyplassen i Kirkenes og kjører deg til flyplassen igjen når du skal dra. Du skal bare ta deg til Gardermoen så ordner vi resten. Det er enklere og billigere enn å skulle rote seg inn i Oslo-jungelen. Så kan du med det samme få sett litt av Norges ytterkant uten at det koster deg noe (:

Les mer om vårt tilbud for behandling av lipødem her

Gå til lipødem